นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เข้าไปหารือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เพื่อเตรียมสรุปแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เสนอให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 (ศบศ.) พิจารณาในการประชุมวันที่ 7 ต.ค.นี้ หลังจากที่ผ่านมาได้ออกมาตรการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ หรือคนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 16 ต.ค.63

“สำหรับมาตรการคนละครึ่งนั้น ทางกระทรวงการคลังได้เตรียมพร้อมเรื่องระบบไว้แล้ว โดยมีการนำปัญหา ที่เคยติดขัดจากมาตรการก่อนๆมาแก้ไข และยังได้ตั้งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆในมาตรการคนละครึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที”

ส่วนเรื่องที่กังวลว่าหนี้สาธารณะของประเทศ ไทยจะเกินกรอบวินัยการคลังที่ตั้งไว้ 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) นั้น ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. ขอยืนยันว่า หนี้สาธารณะของไทย เมื่อรวมการกู้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท รวมกับการกู้เงินชดเชยการขาดดุลปกติแล้ว ตามแผนการกู้เงินในช่วงระยะเวลา 5 ปี (64-68) แล้ว หนี้สาธารณะของไทยจะอยู่ที่ 57% ของจีดีพีเท่านั้น ไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการจัดเก็บรายได้นั้น ในปีงบประมาณ 64 ประมาณการรายได้อยู่ที่ 2.67 ล้านล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าการจัดเก็บจะเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอน ภายใต้การประมาณการเศรษฐกิจที่ สศค.คาดว่าจะขยายตัวได้ 4-5% นอกจากนี้แต่หน่วยงานมีแผนเพื่อหารายได้เพิ่มเรียบร้อยแล้ว ส่วนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) วงเงิน 500,000 ล้านบาท ที่ขณะนี้ปล่อยได้เพียงกว่า 100,000 ล้านบาทนั้น กระทรวงการคลังจะให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าจะผ่อนปรนเกณฑ์ใดได้บ้างเพื่อให้การปล่อยกู้ผู้ประกอบการได้มากขึ้น

ส่วนที่มีข่าวว่านายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีต รมว.คมนาคม จะเป็น รมว.คลัง นายกฤษฎา กล่าวว่า ยังไม่ทราบ แต่ใครจะมาก็ล้วนความเหมาะสมทั้งสิ้น ตนยินดีร่วมงานกับทุกคน ถ้านายอาคมมาเป็น รมว.คลังจริงก็คิดว่าเป็นเรื่องดี เพราะเคยเป็นเลขาฯสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเข้าใจเศรษฐกิจและใกล้ชิดภาคเอกชนดี ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า หากนายอาคมเป็น รมว.คลัง ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นบุคคลที่เอกชนยอมรับได้ มีความรู้ความสามารถทางเศรษฐกิจหลากหลาย

มติ ครม คลิกที่นีี้

infographic เงื่อนไข แจกเงิน 3,000 บาท โครงการ คนละครึ่ง ผู้มีสิทธิ์ ลงทะเบียน อายุ 18 ปีขึ้นไป

 

 

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน