Power BI Desktop คืออะไร

Power BI Desktop คืออะไร

Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่วย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle, Power Platform เป็นต้น ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้เชิงเทคนิคมากนัก พร้อมสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผลด้วย Visualization  กราฟในรูปแบบต่าง ๆ และยังติดตั้งเพิ่มเติมได้จาก Marketplace และไฮไลท์ก็คือ แสดงผลแบบเป็นแผนที่ได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet ได้อีกด้วยทำให้เรา ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในทางธุรกิจ

Power BI Desktop สามารถเลือกแหล่งข้อมูลใดได้บ้าง

ข้อมูลที่เราสามารถนำเข้ามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายแหล่งดังนี้
 1. นำเข้าจากไฟล์ข้อมูล ได้แก่ Excel, CSV, XML, Text เป็นต้น
 2. นำเข้าจากฐานข้อมูล ได้แก่ SQL Server, Access Database, SQL Server Analysis Services Database, Oracle, MySQL, DB2, Sybase, PostgreSQL เป็นต้น
 3. Power Platform ได้แก่ Power BI datasets, Power BI dataflows, Common Data Service (Legacy), Dataverse, Power Platform datafolws
 4. Azure ได้แก่ Microsoft Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure Marketplace, Azure Blob Storage, Azure Table Storage เป็นต้น
 5. Online Services ได้แก่ SharePoint Online List, Dynamics 365 (online), Google Analytics เป็นต้น
 6. อื่น ๆ ได้แก่ Web, Active Directory, OLE DB เป็นต้น
 
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถนำเข้ามาใช้งานกับ Power BI Desktop ได้
ตัวอย่างข้อมูลดิบที่เป็น Excel ที่ควรเตรียมไว้ หากเป็นไปได้แนะนำให้ทำเป็น Table ให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าข้อมูล
 
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็น Excel File หากให้ดีก็ให้แปลงเป็น Table ก่อน
หากมีข้อมูลแล้วเราสามารถที่จะทำการออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมากมายที่เราต้องการ ตอบคำถามต่าง ๆ ได้
ไม่ว่าคำถามนั้น จะเป็นคำถามอะไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น
 • รายได้หลักของเรามาจากที่ใด
 • สินค้ากลุ่มใดยอดขายเท่าใด
 • สินค้าใดขายดีที่สุดในแต่ละกลุ่ม
 • ลูกค้ารายใหญ่ของเราคือใคร
 • สินค้าแต่ละรายการมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาด้วยหรือไม่
 • ลูกค้าพฤติกรรมในการซื้อเกี่ยวข้องกับเวลาหรือไม่
ในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที เราสามารถสร้าง Report เพื่อให้คำตอบคุณได้ทันที อย่างน่าเหลือเชื่อ
 

Power BI Desktop ทำงานได้กับข้อมูลทุก ๆ ด้าน

Power BI Desktop ไม่ใช่นำมาใช้วิเคราะห์ด้านงานขายอย่างเดียว สามารถนำไปใช้งานธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการผลิต ด้านการเงิน บัญชี บุคคลากร การตลาด งานซ่อมบำรุง

Power BI Desktop มีมุมมองทั้งหมด 3 มุมมอง

PowerBI Desktop จะมีมุมมองหลัก ๆ ด้วยกัน 3 มุมมอง คือ
 1. Report View
 2. Data View
 3. Model View

Report View

เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงผลรายงาน โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Line Chart, Donut Chart, Treemap, Map, Fill Map, Guage, Card, MultiRow Card เป็นต้น

เราสามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดังรูป

 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Report View
หน้าตาขอโปรแกรม Power BI Desktop ที่จะสามารถสร้างรายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Report View ที่แสดง Dashboard แบบ Interactive
โดยกราฟที่แสดงจะเป็นในรูปแบบ Interactive สามารถคลิกเลือกดูเฉพาะสิ่งที่เลือกได้ เช่น เลือกดูเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ต้องการ
จากรูปเป็นการเลือกดูเฉพาะกลุ่ม Beverages และ Confection ก็จะแสดงให้เห็นผลลัพธ์ดังแสดง

Data View

เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงข้อมูลที่ได้ Get Data เข้ามา โดยจะแสดงผลในรูปแบบตาราง (Table) ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่อ่านได้อย่างเดียว
 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Data View

Model View

เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดง Data Model แและแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยหลังจากเรา Get Data มาเรียบร้อย สามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ได้เลย
 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Model View เพื่อแสดง Data Model
ทำให้เราสามารถเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมในหน้าจอเดียว
 
โปรแกรม Power BI Desktop ที่จะแสดงแผนที่โดยใช้ Map

Power BI Desktop สามารถแสดงผลแผนที่ได้

ความยอดเยี่ยมอีกด้านหนึ่งของ Power BI Desktop สามารถให้เราแสดงผลในรูปแบบแผนที่ได้ โดยเชื่อมโยงกับแผนที่จาก Bing Map 
 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Report View ทั้ง แผนที่ และตาราง พร้อม Visualization ต่าง ๆ
สามารถสร้างผสมผสาน ระหว่าง ตาราง กราฟ แผนที่ เลือกที่จะ Sort หรือ Filter ได้อย่าง interactive ตามที่เราต้องการ
 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Report View พร้อม มี Filter ได้

 

สามารดูตัวอย่าง Dashboard ในรูปแบบ Online Report ได้ที่ https://www.9experttraining.com/dashboard
 

Power BI Desktop นั้นง่ายที่จะ Update

เราสามารถสร้าง Power BI Desktop ไว้แล้วหากมีข้อมูลใหม่เข้ามาก็จะสามารถถูก Update ให้อัตโนมัติ ซึ่งทำให้เราได้ข้อมูลที่ Update ตลอดเวลาอย่างง่ายดาย หรือ ทำเป็น Realtime Analytics แม้ข้อมูลจะมาจากหลายๆ แหล่งก็สามารถทำได้อัตโนมัติ
 
ดังนั้น Power BI Desktop เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและช่วยในการทำงานได้อย่างดีกับการสร้างคุณค่า (Value) จากข้อมูลที่เรามี ต้องลองฝึกใช้งานกันนะครับ

 

Download Power BI Desktop ได้ฟรี

PowerBI Desktop เป็นเครื่องมือที่สามารถ Download ได้ฟรีที่ https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/

โดยใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows และยังมี Apps ที่ใช้แสดงผลใน Mobile, Tablet เพื่อที่ให้คุณได้สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้จากทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา และยังสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ เข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8

สำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim&hl=en

 
Download Power BI Desktop ได้ที่เว็บไซต์

แนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอบรม

9Expert มีหลักสูตรด้าน Power BI ในรูปแบบ Classroom & Workshop เข้มข้น
 
 1. Power BI Desktop for Business Analytics (2 Days)
 2. Power BI Advanced Visualization and AI (2 Days)
 3. Power BI Advanced Power Query (2 Days)
 4. Data Analysis Expression (DAX) for Power BI (2 Days)
 5. Data Model for Power BI (2 Days)
และ กลุ่ม Excel และ SQL Server 
 1. การสร้างและพัฒนา Power BI โดยใช้ Microsoft Excel เพื่อตอบสนองกับการทำงานสรุปผลข้อมูลจำนวนมาก ด้วยความรวดเร็ว ลองดูกันได้ที่ หลักสูตร Microsoft Excel Power BI Business Intelligence กันครับ https://www.9experttraining.com/excel-power-bi-training-course
 2. การออกแบบและพัฒนางาน Business Intelligence ด้วย SQL Server ในหลักสูตร SQL Server Business Intelligence ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.9experttraining.com/sql-server-business-intelligence-training-course
หรือรูปแบบ Online ที่ 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022194304-5
Line : @9EXPERT


บทสรุปของ Power BI Desktop 

Reference : www.9experttraining.com/articles/power-bi-desktop-คืออะไร-infographic
0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน