ทุ่งใหญ่ทูยูดอตคอม  เป็นเว็บไซด์ที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง และเป็นพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชน ผู้สนใจผู้เรียนรู้และแหล่งคามรู้ ในการพัฒนาและต่อยอดความรู้ต่างๆ และเป็นช่องทางสื่อสาร ให้กับชาว อ.ทุ่งใหญ่และ อำเภอใกล้เคียงโดยมิหวังผลกำไร โดยได้รับงบสนับสนุนและพื้นที่การใช้งานจาก กลุ่มนักพัฒนา โดยทีม AllsolutionsOne เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้เป็นสื่อเพื่อชุมชน  บัดนี้ ทางกลุ่มทีมผู้พัฒนา ได้จัดทำเนื้อหาเบื้องต้นและจดทะเบียนโดเมน ไว้เป็นที่เรียบร้อยและเปิดทดสอบระบบต่าง ไปแล้ว 10 % ทั้งนี้โดยจุดประสงค์หลักเพื่อชุมชน จึงขอเปิดรับสมัคร ผู้ที่มีความสนใจ ผู้ที่มีความสามารถ ด้านการพัฒนาเว็บไซด์ ผู้ที่มีความสนใจดังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเว็บไซด์ดังกล่าวให้สมบูรณ์และบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัครทำเว็บไซต์ มีอะไรบ้าง 

เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถ  จะเพื่อจะทำเว็บไซด์ ดังนี้

1.ตำแหน่งกราฟฟิคตัดต่อหรือกราฟฟิคดีไซน์เนอร์

                ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นผู้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของเว็บไซต์เลยก็ว่าได้ ซึ่งจะต้องมีความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรมด้านกราฟฟิคตัดต่อได้เป็นอย่างดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควรเป็นคนที่มีความละเอียดและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถครีเอทหรือออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงการออกแบบงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือดีไซน์ ตามความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีความหลากหลาย สามารถเข้าใจว่าลูกค้าต้องการออะไรและ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

2.ตำแหน่ง SEO

                อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า การทำ SEO นั้นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ข้อมูลของเว็บไซต์เข้าถึงผู้ใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตำแหน่ง SEO จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการสร้าง Keyword  การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด ให้ค้นเจอได้ในอันดับต้นๆ ซึ่งจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน SEO อย่างแท้จริง

3.ตำแหน่ง Sales & Marketing 

                เป็นตำแหน่งสำคัญในยุคปัจจุบันอีกตำแหน่งหนึ่งที่บริษัทรับทำเว็บไซต์จะต้องมีไว้ในองค์กร เพราะในช่วงเวลาที่การตลาดออนไลน์กำลังเติบโต และต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสื่อออนไลน์ และเครื่องมือทางอินเตอร์เนต อย่าง Google Adwords  , Facebook Ads ที่สามารถทำการตลาดเพื่อทให้ำผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีคนเข้าถึงมากที่สุด มีเทคนิคในการทำงานให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงทักษะในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้

 4.Programmer

                ในสภาวะที่ธุรกิจเว็บไซต์เติบโตได้ดี ตำแหน่งที่จำเป็นและมีความสำคัญคือ Programmer จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์การใช้งานก่อนนำไปใช้จริง ออกแบบระบบของผู้ใช้งานได้อย่างมีความชำนาญ จะต้องอัพเดตความรู้การใช้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีการใช้งานในปัจจุบัน

5.นักเขียนบทความ

              ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้  content  หรือ บทความต่าง ๆ  ได้เข้ามามีบทบาทมาก สื่อต่าง ๆ ก็มักจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการ นำเสนอ content  ที่น่าสนใจเพื่อดึงคนให้เข้ามายังเว็บไซต์ หนือ ชาแนลของตน เป็นแหน่งที่จะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเชิงโปรโมทธุรกิจ เชิงให้ความรู้ โดยอ้างอิงข้อมูลที่เป็นความจริง สำหรับบริษัทออกแบบเว็บไซต์ จะต้องมีนักเขียนบทความเพื่อให้ข้อมูลความรู้ แนะนำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทรับทำเว็บไซต์ รวมไปถึงรายละเอียดของการบริการต่างๆ

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมงานเท่านั้น  การคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมการงาน จะต้องพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการทำงานผ่านประสบการณ์การทำงานจริง มีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถแก้ไขป จะทำให้ทักษะการทำงานช่วยให้เข้าใจถึงเนื้องานและสามารถทำงานตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งยังมีความสามารถในการใช้ทักษะในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากเราเป็นเว็บไซด์ที่มิได้หวังผลกำไร จึงไม่มีค่าจ้างตอบแทน แต่ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษหรืออื่นๆ อาทิเช่น ฟรีอีเมล @thungyai2you.com  พื้นที่ในการจัดเก็บ website ส่วนตัว โปรแกรมและยูลินิตี้ ในการเขียนเว็บไซด์ โดเมนย่อย ในการพัฒนาเว็บไซด์ส่วนตัว และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต เป็นการตอบแทน

สนใจสมัครคลิกทีนี้ 

0 แชร์

Comments are now closed for this entry

 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน