Huawei ร่วมกู้ภัยถ้ำหลวงด้วย eLTE MCCS รองรับความเร็ว 100 Mbps พร้อม Narrowband Trunking
เทคโนโลยี eLTE MCCS ของ Huawei เข้ามาช่วยรัฐบาลไทย ในการปฏิบัติการกู้ภัย ถ้ำหลวง จ. เชียงราย เป็นหนึ่งในระบบการสื่อสารสาธารณะที่มีความปลอดภัยสูงในรูปแบบ end-to-end หรือ eLTE เป็นเครื่องที่มีความสามารถในการรองรับความเร็วสูงไม่แพ้ 4G LTE ที่เราใช้งานกัน แต่ Huawei นำมาดัดแปลงในการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อกู้ภัย All time online
 
 
ซึ่งในงานกู้ภัยสาธารณะไม่ควรใช้งานผ่าน narrowband ผ่านเครือข่ายที่ให้บริการประชาชนทั่วไป เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะใช้ช่องสัญญาณโทรศัพท์อย่างหนาแน่นทันที หากเป็นเช่นนั้นผู้ที่มีอำนาจการสั่งการ เพื่อควบคุมสถานการณ์จะไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังเกตุได้จากวิทยุการสื่อสารของตำรวจ เวลาเกิดเหตุสำคัญช่องสัญญาณจะเต็ม ที่สำคัญการส่งผ่านความลับไม่สามารถทำได้ ดังนั้นการใช้ end-to-end คือการเข้ารหัสเพื่อสื่อสารเรื่องที่สำคัญ ในการกู้สถานการณ์ได้วิธีการทำงานคร่าวๆ ของเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ คือ จะทำการล็อกช่องสัญญาณเพื่อนำไปสู่การเข้ารหัสแบบ end-to-end เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างทันทีและจะทำการถอดรหัสข้อมูลที่สำคัญได้ทันท่วงที
เพราะบางข้อมูลสาธารณะหากเปิดเผยก่อนยังไม่ถึงเวลาที่สมควร อาจเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องการตื่นตระหนกเมื่อสังคมได้รับข้อมูล


 
ทั้งนี้ Huawei ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ eLTE (MCCS) พยายามทำลายอุปสรรคการสื่อสารในช่องสัญญาณสาธารณะที่ไม่สะดวกได้อย่างดี ทำงานการเชื่อมต่อให้ได้หลายระบบ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
- สามารถส่งข้อมูลได้ขนาดใหญ่ได้ทั้งภาพและเสียงโดยการเข้ารหัสและ GIS ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผ่านดาวเทียม ซึ่งตรวจสอบภูมิศาสตร์โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อได้ทั้งระบบคลื่นความถี่หรือใช้สาย cable เข้ามาเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในสภาพพื้นที่กู้ภัยได้จริง
- สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เช่น TETRA, P25 และ DMR
- สนับสนุนโครงข่าย 4.5G 
โดยอุปกรณ์นี้ไม่ต้องลงทุนเครือข่ายใหม่เพิ่มเติมหรือต้องแยกช่องสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับมีความสามารถในการปรับแต่งสัญญาณได้ (eNodeB) สามารถเพิ่มแบนด์วิธ (เพิ่มช่องสัญญาณของเครือข่าย ) นอกจากนี้มีการสำรองข้อมูลหากส่งสัญญาณแล้วเกิดปัญหาโครงข่ายล่ม หรือมีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายได้
 
eLTE รอบรับ Downlink 100 Mbps และมี Uplink 50 Mbps โดย eLTE บางรุ่นรองรับระบบ Android 8.0 มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 5 นิ้ว มีแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้และมี 3GPP Release 13 ส่วนใหญ่มาพร้อมกับระบบที่มีความทนสูงกันน้ำ IP67
0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน