Portable Interactive Board

มี 2 รุ่น ได้แก่ Windows และ Andriods


กระดานอัจฉริยะ ชนิดพกพา

• เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ 
• สะดวกสบาย พกติดตัวไปได้ทุกที่ ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์กระดานอัจฉริยะราคาแพงๆ แค่ติด MI Board M5 ลงบนพื้นผิวที่เรียบ เช่น ไวท์บอร์ดธรรมดา, ฉากรับภาพ หรือผนังห้อง เท่านี้คุณก็จะมีกระดานอัจฉริยะคุณภาพสูงไว้ใช้ทันที 
• ติด MI Board Bar ตรงด้านไหนของจอภาพก็ได้ ยึดกับจอได้ทั้งแม่เหล็กและกาว 2 หน้า 
• มีฟังก์ชั่นช่วยการสอนหลายรูปแบบ 
• บันทึกหน้าจอการเรียนการสอนได้ทั้งแบบ VDO, PDF, PPT, JPEG และ Html รวมถึงสั่งพิมพ์และส่ง E-mail ได้ทันทีอีกด้วย 
• เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน, ห้องฝึกอบรม และการนำเสนอในห้องประชุม 

• มี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Windows และ Andriods

Features

การเขียน, วาด และเน้นจุดสำคัญ
ฟังก์ชั่นปากกา
มีรูปแบบปากกาหลากหลายให้เลือกใช้ เลือกสีและขนาดของเส้นได้ตามต้องการ เช่น
• Pencil – ดินสอ 
• Brush – แปรง 
• Laser Pen – ปากกาเลเซอร์ กระพริบได้เพื่อเน้นข้อความ 
• Fluorescent Pen – ปากกาเรืองแสงเน้นข้อความ 
• Intelligent Pen – เปลี่ยนภาพวาดเป็นรูปทรงเรขาคณิตอัตโนมัติ
 
ฟังก์ชั่นการพิมพ์ข้อความและคำบรรยายภาพ
• Screen keyboard & Text box - ผู้สอนสามารถสร้างกล่องข้อความและพิมพ์ข้อความ จากแป้นพิมพ์ด้วยฟังก์ชั่นนี้
 
• Screen annotation – ผู้สอนสามารถวาดภาพลงในเอกสารออฟฟิศ (เช่น Word, Excel, Powerpoint ฯลฯ)ที่เปิดอยู่ โดยที่สามารถใช้เมนูต่างๆของเอกสารออฟฟิศนั้นได้ตามปกติ ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
การเพิ่มภาพประกอบและคำบรรยายภาพจาก Image Library
เพื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โปรแกรมมี Image Library ซึ่งบรรจุภาพสำเร็จรูปในหมวดต่างๆให้เลือกใช้ตามต้องการ ได้แก่ หมวดฟิสิกซ์, เคมี, ธงชาติ, ไอที, 3D, กล่องคำบรรยายภาพ และตัวอักษร
  การวาดและการวัดระยะ


เพื่อให้การวาดภาพต่างๆเป็นมาตรฐานและมีองศาที่ถูกต้อง โปรแกรมมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
• Protractor – ไม้ครึ่งวงกลม ใช้ในการวาดภาพมุมที่ระบุองศาที่แน่นอน เช่น เส้นโค้งและเซคเตอร์ หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ 
• Triangle ruler – ไม้ฉากสามเหลี่ยม สำหรับวาดเส้นตรงที่ทำมุมแน่นอน มีให้เลือกทั้งแบบ 30-60 องศาและ 45-45 องศา หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ 
• Compass – วงเวียนเขียนแบบ สำหรับวาดเส้นโค้ง วงกลม และเซคเตอร์ตามมุมที่ต้องการ หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ 
• Ruler – ไม้บรรทัด ช่วยให้การวาดเส้นตรงมีระยะที่ถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้น หมุน, ย้ายตำแหน่ง และยืดขนาดไม้บรรทัดได้เองตามต้องการ
การเน้นจุดสำคัญ

•Wrap screen – ปิดเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในจุดสำคัญ
   
• Spotlight – เน้นจุดสำคัญแบบสปอร์ตไลท์ มีหลายรูปทรงให้เลือก ทั้งวงกลม, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม,ทรงบานประตู และ รูปดาว เคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ เปลี่ยนสีฉากหลังและทำให้โปร่งใสได้
   
Image capture – คือการ copy บางส่วนของภาพ ทั้งจากในสไลด์ปัจจุบันและจากเอกสารภายนอกอื่นๆ มาไว้ในสไลด์เพื่อเน้นจุดสำคัญ
ฟังก์ชั่นยางลบ

สามารถเลือกลบได้ทั้งแบบ ลบทั้งหมด, ลบพื้นที่บางส่วน และลบเฉพาะจุด และสามารถเลือกขนาดของยางลบได้ตามต้องการ
สไลด์และภาพพื้นหลัง
สไลด์
• สามารถเพิ่มสไลด์และเลือกพื้นหลังได้ตามต้องการ เช่น พื้นเป็นภาพหน้าจอ, พื้นขาว, พื้นน้ำเงิน, พื้นดำ หรือเลือกภาพที่ต้องการ 
• ลบสไลด์และเรียกดูสไลด์หน้าที่ต้องการได้ 
• Zoom in 
    - การซูมเข้าเฉพาะจุด สามารถขยายภาพได้ 1.25 เท่าต่อการคลิก 1 ครั้ง 
     - การซูมเข้าเฉพาะพื้นที่ ทำได้โดยคลิกค้างและลากเม้าส์ในพื้นที่ที่ต้องการ โปรแกรมจะทำการซูมพื้นที่นั้นให้พอดีกับหน้าจอ 
• Zoom out 
     - การซูมออก สามารถย่อภาพได้ 0.8 เท่าต่อการคลิก 1 ครั้ง 
• Move screen – ย้ายสไลด์ไปในทิศทางที่ต้องการ
 
ภาพพื้นหลัง 

• พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสีและภาพได้เองตามต้องการเพื่อความสวยงาม โดยจะเลือกจากแบบที่มีให้ หรือภาพที่มีในเครื่องก็ได้
บันทึก-เล่นวีดีโอ นำเข้าสื่อมัลติมีเดีย
Screen Recorder

• Screen recorder 
บันทึกการสอนทั้งภาพและเสียงเป็น Dpb file สามารถนำกลับมาเล่นซ้ำได้ 

*Dpb file เป็นไฟล์วีดีโอที่ใช้สำหรับ MI Board M3 โดยเฉพาะ มีขนาดเล็กมากและสามารถควบคุมไฟล์ขณะเล่นได้
 
  Media
• ผู้สอนสามารถนำวีดีโอที่เตรียมไว้เล่นได้ ควบคุมการเล่นได้เหมือนวีดีโอโดยทั่วไป สามารถตั้งขนาดกว้างยาวของวีดีโอได้ตามต้องการ และใส่ได้มากกว่า 1 วีดีโอใน 1 สไลด์ สามารถ delete, copy วีดีโอในสไลด์ได้ตามต้องการ
        TOP
การเรียกดูและเปิดไฟล์ชนิดอื่นๆ
 
ในกรณีที่ผู้สอนต้องการนำไฟล์ชนิดอื่นๆ เช่น Word, Excel, Powerpoint มาประกอบการสอน สามารถใช้ฟังก์ชั่น Windows Viewer เพื่อดูและเปิดไฟล์นั้นๆขึ้นมา สามารถแก้ไขและบันทึกไฟล์นั้นๆได้ รองรับไฟล์ swf, ppt, doc, xls, ppts,xlsx, txt
Slide Output
เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนสามารถส่งออกสไลด์การสอนในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้
• Print – เรียกดูภาพก่อนพิมพ์ และเลือกที่จะพิมพ์ทั้งหมด, พิมพ์หน้าปัจจุบัน และพิมพ์บางส่วนของสไลด์ได้ 
• Export – สไลด์การสอนสามารถส่งออกเป็นไฟล์ JPEG, PPT, PDF และ HTML ได้ 
• E-mail – ส่งอีเมล์สไลด์ในรูปแบบ HHT, PDF และ PPT ได้
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
 
• Timer/ Clock – แสดงเวลาที่หน้าจอได้ รวมถึงมีฟังก์ชั่นนับเวลาถอยหลังสำหรับการแข่งขันทำบททดสอบด้วย


• Switch user – โปรแกรมมีผู้ใช้ให้เลือก 3 ระดับ ได้แก่ Beginning (เริ่มต้น), Intermediate (กลาง) และ Advanced (สูง) ในแต่ละระดับ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการใช้งานในรูปแบบของตัวเองได้
อุปกรณ์ในกล่อง
 
• MI Board bar 1 เครื่อง 
• ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 1 แท่งพร้อมหัวสำหรับเปลี่ยน 5 ชิ้น 
• แผ่นซีดี 1 แผ่น และสาย USB 1 เส้น
Specification
Whiteboard area 1.2 m x 1.8 m. (Active area)
Pen Battery 1 X AA 1.5 V
Signal tracking speed 3M /S
Resolution 9600 x 9600
Port USB 2.0
Temperature Operating : 0℃-40℃, Storage -20℃-35℃
Humidity Operating 20%-80%. Storage 0%-90%
MI Board bar dimension 220 mm H x 45 mm W x 13 mm D
0 แชร์

คอมเมนต์   

0 #246 site 2565-01-22 09:05
It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly onate to this outstanding blog!

I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I lolk forward to fresh updates and will talk aboutt this site: http://smabrukaren.nu/wiki/index.php?title=Article_N74:_The_Elbow_Room_To_Trade_Casino_Sites with my Facebook group.
Chat soon!
site

Each table supplies an enormous quantity of features that solely add
to the already excessive degree of high quality, like reside chats, 3D views, totally different digicam angles,
statistics such as roulette’s present hot and chilly numbers,
and the ability to view a history or your highest wins or
previous bets. No deposit bonuses at all times have terms and situations.
21st Birthday Ideas 18: Chocolate Fountain!
อ้างอิง
0 #245 web page 2565-01-20 14:47
Howdy! I could have sworn I've been too this site before but after looking at some of thee posts I
realized it's new to me. Anyhow, I'm certainly happy I discovered it
and I'll bbe book-marking it annd checking
back frequently!
web page: http://www.freakyexhibits.net/index.php/Article_N91:_Mind_OF_Bingo_Failure_-_Gambling

The guides can counsel you on numerous info on the out there games, the safety within the positioning,
and customer satisfaction. Coin tosses are the identical.
WMS - WMS slots and video games are most widely known amongst
American players, but additionally well-liked in Europe and on other markets.
อ้างอิง
0 #244 homepage 2564-12-31 23:29
I know this web site offerts quality dependent articcles and other stuff, is there any other website
which gives these kinds of things in quality?

homepage: https://www.garrone.info/wiki/index.php?title=%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92%C3%91_N63_:_%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B7%C3%91%E2%80%B9_%C3%90%CB%9C_%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8_%C3%90%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A_%C3%90%C5%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BD_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC_%C3%90%E2%80%98%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A6_%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A6
อ้างอิง
0 #243 homepage 2564-12-26 16:57
Aw, this wass a very nice post. Taking a ffew minutes andd actual eeffort to make a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don't seem to
get anything done.
homepage: https://leipzig-paunsdorf.de/nachbarschaftschallenge/profile/alisharogers50/
อ้างอิง
0 #242 หวยออนไลน์ 2564-12-20 10:22
Yes! Finally someone writes about ซื้อหวย.
อ้างอิง
0 #241 Playing Slots 2564-12-16 08:17
Heⅼlo! Do you use Twіtter? I'd like to follow you if
that would be ok. I'm undouЬtedly enjoying your blog and look forward to new updates.


Here is my homepage ... Playing Sⅼotѕ: http://www.sandihendersondesign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Tinylink.in%2Fwinvideopoker8847
อ้างอิง
0 #240 ข่าวดารา 2564-12-15 07:39
It's actually a cool and useful piece of info.
I'm glad that you simply shared this useful information with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.


My web-site ... ข่าวดารา: https://Daradaily.news/
อ้างอิง
0 #239 web site 2564-12-04 10:13
Amazing blog! Do you have any hints for aspiring
writers? I'm planning to start my own site son but I'm a little lost oon everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordptess or go for a paid option? There are so many
choices outt there that I'm totally overwhelmed
.. Any suggestions? Thannk you!
Najlepsze casino web site: http://gp.alternate-energy.net/flu/viewtopic.php?id=6373 najlepsze kasyna
อ้างอิง
0 #238 webpage 2564-12-03 15:11
I enjoy, lead to I foun justt what I was takiing a look for.

You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice
day. Bye
webpage: http://www.distancelearning.wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_N37_:_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_2020_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
อ้างอิง
0 #237 web site 2564-12-02 00:45
Pretty! Thhis was ann incredibly wonderful article.
Thank you for supplying this info.
web site: http://wiki.antarigo.de/index.php?title=Read_N81:_Cosmopolitan_Information_On_Casino_Bonuses

Sports Interaction additionally serves as a bustling online casino complete with all
the nice slots and casino video games players love.

One thing that becomes synonymous with NetEnt is
a good free spins bonus if you join at a licensed casino.
Any mixture of BAR icons can pay out 40x the line stake, with three or 4 blazing
7’s returning the highest prizes of 1,000x, or 2,000x.
อ้างอิง
0 #236 webpage 2564-12-01 18:33
Asking questions are genuinely nice thing if you are not
understanding something fully, however this post gives peasant understandring yet.


webpage: https://28hse.cc/board/582

As mentioned already, you’ll discover a comprehensive vary of stay
seller video games available at Paddy Power Casino, and we’ve
left no stone unturned in providing an distinctive user experience to all who come
to visit us on-line. These usually are not only the appropriate
means to keep you entertained but at the same time earn heaps of money.
This freed from cost account routinely is charged with on line casino chips without cost,
which one can use while playing the slot game and ultimately win money with
out spending any revenue of his own.
อ้างอิง
0 #235 Maryann 2564-11-25 18:13
Thanks for some other magnificent article.

Where else could anybody get that type of info in such a perfect means of writing?

I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.
อ้างอิง
0 #234 แทงหวย24 2564-11-21 17:02
magnificent post, very informative. I'm wondering why the
other experts of this sector do not notice this.
You must continue your writing. I am confident, you have a great readers' base already!
อ้างอิง
0 #233 หวย24 2564-11-20 17:39
bookmarked!!, I like your blog!
อ้างอิง
0 #232 site 2564-11-20 12:49
Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accesssion capital to assert that I acquire
actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your agment and even I achievement you access consistently rapidly.

site: http://elitewm.onlining.ru/forum/profile/jordand0976670/
อ้างอิง
0 #231 แทงหวย24 2564-11-20 09:46
Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is analyzing
these kinds of things, thus I am going to let know her.
อ้างอิง
0 #230 website 2564-11-19 15:44
I just like the valuable information you supply in your articles.
I'll bookmark your blog and check once more rigbht here regularly.

I'm fairly certain I will learn many new stuff proper
right here! Good luck for the next!
website: http://armawiki.davefancella.com/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_N16_-_2_%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%98_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน