ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool) เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสร้างโมไบล์แอปพลิเคชันนำชมได้ โดยเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่

สามารถเข้าชมได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย

Museums Pool

คุณสมบัติของระบบ

 • ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
  • ใช้ได้กับสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ที่มีการแสดงผลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป สามารถรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.4 และระบบปฏิบัติการ iOs ตั้งแต่ 9.0 ขึ้นไป
  • แอปพลิเคชันเดียวก็สามารถเข้าได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย และสามารถให้ข้อมูลด้วย ภาพ ข้อความ เสียง พร้อมทั้งวิดีโอ
  • แอปพลิเคชันมีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่หน่วยความจำในสมาร์ตโฟน
 • ภัณฑารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่งานจัดแสดงต่างๆ
  • เว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการข้อมูลนำชม
  • ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำชม
Museums Pool
แอปพลิเคชัน Museum Pool
Museums Pool
ระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์

การประยุกต์ใช้งาน

 • พิพิธภัณฑ์ หรือ งานนิทรรศการหมุนเวียน
 • งานจัดแสดงในศูนย์แสดงสินค้า

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • หน่วยงานของรัฐ
 • พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก
 • หน่วยงานธุรกิจที่บริหารจัดการนิทรรศการหมุนเวียนในศูนย์แสดงสินค้าต่างๆ

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ
หน่วยวิจัยเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง
Cinque Terre
Click here to download
Cinque Terre
Click here to download
0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน