ถ้าเราอยากรู้ว่าผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มาจากที่ไหน เข้ามาดูที่หน้าใดบ้าง  ใช้เวลาในการเข้าชมนานเท่าไหร่ หน้าเว็บใดที่หยุดดูเป็นเวลานาน และทำอะไรอยู่ในขณะที่หยุดดูอยู่ อะไรบนเว็บที่ขายดี ขายไปมูลค่าเท่าไหร่ และกลับมาซื้ออีกหรือเปล่า Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้เลยทันที หรืออีกความหมายของ Google Analytics ก็คือตัวเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เก็บพฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทำหน้าที่เป็นตัววัดสถิติ เชิงลึก ให้รายละเอียด นั้นเอง

Google Analytics เครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้ว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ในเว็บไซต์ของเรา

 

Google Analytics แบ่งความสามารถตามจุดประสงค์ของการใช้งานได้ดังนี้

– สถิติเกี่ยวกับ Visitor เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์

– สถิติเกี่ยวกับ Traffic เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์

– สถิติเกี่ยวกับ Content เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเข้าชมเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์

– สถิติเกี่ยวกับ Goal วิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเป้าหมายภายในเว็บไซต์ได้อย่างไร

ข้อดีของ Google Analytics

1.ไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้ามีบัญชีของ Google อยู่แล้วเราก็สมัครได้เลย ฟรี ครับผม

2.ติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ ถือเป็นความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลของ Google เอง โดยการเข้าชมเว็บไซต์ จะแสดงรายละเอียดในเชิงสถิติ  ของ Search Engine ที่ใช้เข้ามายังเว็บไซต์,คำสืบค้น (KeyWords) ที่ใช้,สถานที่ว่ามาจากประเทศอะไร

3.ทำงานร่วมกับ Google Adwords ก็คือ Google Analytic สามารถที่จะทำงานร่วมกับ Adwords ซึ่งเป็นวิธีการโฆษณาใน Google ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของการคลิกของโฆษณา

4.ใช้งานง่าย  Google Analytic มีความสามารถในการออกแบบมีการแสดงผลข้อมูลต่างๆ บนหน้าเว็บเพจ และมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

5.ปรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  Google Analytic ใช้งาน โดยการนำรหัสโปรแกรม  (Code) ไปแทรกไว้ในหน้าเว็บเพจที่คุณต้องการเก็บข้อมูล

6.ความปลอดภัย Google Analytics ได้มีระบบป้องกันการทำรายการของเราด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งช่วยป้องกันข้อมูลได้เป็นอย่างดี

7.ตรวจสอบสถานะเว็บไซต์ได้แบบ Real Time สามารถดูได้ว่าในขณะนี้มีผู้ใช้อยู่ในเว็บไซต์ของคุณกี่ราย มาจากที่ใด และกำลังดูอะไร การรายงานแบบเรียลไทม์จะช่วยให้ทราบว่าเนื้อหาใหม่บนเว็บไซต์เป็นที่นิยมหรือไม่ การส่งเสริมการขายของวันนี้ดึงดูดการเข้าชมมายังเว็บไซต์หรือไม่ และยังสามารถดูทวีตและโพสต์บนบล็อกได้ทันที

  1. Google Analytics จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือการแสดงผลของเว็บไซต์ที่ติดตั้ง

Google Analytics เครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้ว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ในเว็บไซต์ของเรา

การทำงานของ Google Analytics

Google Analytics ใช้รหัสคุ๊กกี้และ JavaScript เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม และเพื่อติดตามแคมเปญการใช้การโฆษณา โดยจะใช้วิธีการติดตามวิธีการใช้งานของเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวมถึงที่มาของผู้ใช้ สิ่งที่กระทำในเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสถิติ

จะเห็นได้ว่า Google Analytics นั้นมีประโยชน์ต่างๆมากมาย อยู่ที่การนำไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับธุรกิจ หรือ e-commerce  เพราะ Google Analytics ช่วยเก็บข้อมูลได้หลากหลาย เจาะลึกลงในข้อมูล และครอบคลุมมากๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือการทำ SEO รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และแน่นอนครับถ้าแนวทางการดำเนินการทางธุรกิจเดินไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของเราแล้ว คำว่าประสบความสำเร็จทางธุรกิจคงไม่ไกลอีกต่อไปครับ…

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน