การทำการตลาดใดๆ ก็ตาม การวัดและประเมินผลออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างแน่นอนจะทำให้การวางแผนการตลาดในอนาคตมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งตัวช่วยในการวัดผลตอบแทนก็คือการคำนวณ Return on Investment (ROI) ที่จะทำให้มองเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบแผนการตลาดแต่ละแบบว่าแบบไหนได้ผลดีกว่ากัน

 

 

Return on Investment (ROI) คืออะไร?

Return on Investment หรือย่อว่า ROI คือ การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน กล่าวคือ เมื่อเราลงทุนอะไรไปสักอย่าง เราต้องการทราบหรือประเมินได้ว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่ จึงมีการวัดผลตอบแทนนั่นเอง โดยการลงทุนทุกประเภทที่ใช้เงินทุนสามารถวัดค่า ROI ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Google Ads (AdWords) การทำโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมไปถึงการออกบูท การทำแคมเปญต่างๆ โดย ROI ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแปลว่าใช้เงินลงทุนน้อย แต่ได้ผลลัพธ์มากนั่นเอง

 

การคำนวน Return on Investment (ROI)

วิธีการคำนวณ ROI มีสูตรดังนี้

กำไรสุทธิ =  รายรับ-ต้นทุน

ROI = (กำไรสุทธิ/ต้นทุน) X 100

ตัวอย่างเช่น บริษัท A ลงทุนทำออกบูธด้วยเงินทุน 20,000 บาท ทำให้มีลูกค้าสนใจสินค้าและซื้อสินค้าไป 60,000 บาท

กำไรสุทธิ = 60,000 – 20,000 = 40,000 บาท

ROI = (40,000/20,000) X 100

ROI = 200%

ซึ่งการลงทุนใดที่มีค่า ROI เกิน 100% ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

 

 

ความสำคัญของ Return on Investment (ROI)

ROI มีความสำคัญต่อการทำการตลาดมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่นิยมทำโฆษณาบนออนไลน์ เช่น Google Ads (Adwords) และ Facebook Ads เพราะทำให้ทราบรายได้ที่ได้รับจากการลงโฆษณา รวมถึงทำให้ทราบว่าการสร้างแคมเปญ การออกบูธ ประสบผลสำเร็จหรือไม่ และยังทำให้เปรียบเทียบได้ว่าการทำแคมเปญแบบไหนได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะลงทุนกับแคมเปญแบบไหนมากกว่า และยกเลิกแคมเปญที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้วางแผนการตลาดได้ดีขึ้น และมียอดขายเติบโตมากขึ้น

 

จะเห็นได้ว่า ROI มีส่วนสำคัญที่ช่วยในการทำธุรกิจมาก ถ้าทำธุรกิจโดยไม่สนใจว่าผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นเป็นอย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ การทำธุรกิจให้เติบโตก็อาจเป็นไปได้ยาก เพราะมองไม่เห็นทิศทางว่าทำการตลาดแบบไหนจะสำเร็จมากกว่านั่นเอง

 

บทความน่ารู้อื่นๆ

• 10 ข้อควรรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ E-Commerce
• Search Engine Marketing (SEM) คืออะไร? ทำการตลาดเสิร์ชเอ็นจิ้นอย่างไรดี?
• Inbound Marketing คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
• Content Marketing คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
• Social Media Marketing (SMM) คืออะไร? ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างไร?
• Real-Time Marketing/Real-Time Content คืออะไร? ทำอย่างไรถึงเวิร์ค!
• Influencer Marketing คืออะไร? ทำการตลาดอย่างไรให้ได้ผล?
• Performance Marketing คืออะไร? ดีกว่าการตลาดออนไลน์ทั่วไปอย่างไร?
• Return on Investment (ROI) คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
• Lead Generation คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
• Call To Action (CTA) ในเว็บไซต์และการตลาด คืออะไร?
• Conversion คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างไร?

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน