เริ่มต้นใช้งาน Analytics

วิธีเริ่มต้นเก็บข้อมูลพื้นฐานจากเว็บไซต์มีดังนี้

 1. สร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Analytics ดังนี้
  • ไปที่ google.com/analytics
  • ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
   • หากต้องการสร้างบัญชี ให้คลิกเริ่มต้นฟรี
   • หากต้องการลงชื่อเข้าใช้บัญชี ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ Analytics
 2. ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ในบัญชี Analytics พร็อพเพอร์ตี้แสดงถึงเว็บไซต์หรือแอป และเป็นจุดรวมข้อมูลจากไซต์หรือแอปของคุณใน Analytics
 3. ตั้งค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้สำหรับการรายงานในพร็อพเพอร์ตี้ ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ช่วยให้คุณสร้างมุมมองข้อมูลที่กรองแล้ว เช่น ข้อมูลทั้งหมดยกเว้นข้อมูลจากที่อยู่ IP ภายในของบริษัท หรือข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับพื้นที่การขายที่เฉพาะเจาะจง
 4. ทำตามวิธีการเพื่อเพิ่มโค้ดติดตามลงในเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้รวบรวมข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ได้
Google Analytics: First Steps
Four steps in Google Analytics that will help you gain a clear, comprehensive picture of your business.

 

ขั้นตอนถัดไป

กำหนดค่าบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เพื่อกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล และเลือกว่าจะให้ข้อมูลใดแสดงบ้าง

ตัวอย่างเช่น

แก้ไขโค้ดติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น

ดาวน์โหลดแอป Analytics

เมื่อคุณติดตั้งโค้ดติดตามในเว็บไซต์หรือแอป และกำหนดค่าบัญชี Analytics แล้ว ให้ดาวน์โหลดแอป Analytics จาก Google Play เพื่อให้ดูการรายงาน Analytics ได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Analytics

ดาวน์โหลดเพลย์บุ๊กสำหรับผู้จัดการสื่อดิจิทัล

ทีม Google Analytics ได้พัฒนาเพลย์บุ๊กแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการลิงก์บัญชี Google Analytics กับ Google Ads ให้ได้สูงสุด ดูวิธีรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นและสร้างแคมเปญ Google Ads ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดูหน้านี้ในเว็บไซต์ Google Marketing Platform และดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของเพลย์บุ๊ก

 

หากต้องการทราบเกี่ยวกับความสามารถทั้งหมดของ Analytics ให้ดูศูนย์ช่วยเหลือนี้ที่ support.google.com/analytics และดูหลักสูตรออนไลน์ฟรีที่ Analytics Academy
 
0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน