Rich with Herbs: กระเจี๊ยบ

กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) เป็นพืชวันสั้น คือจะออกดอกเมื่อช่วงกลางวันสั้นลง (เข้าฤดูหนาว)  จึงควรปลูกในช่วงกลางหรือปลายฤดูฝน เพื่อให้เจริญเติบโตได้เต็มที่ก่อนที่จะออกดอก

 

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์
ดอกใหญ่ มีสีแดงเลือดหมู ทนแล้งได้ดี ให้ผลผลิตดก น้ำหนักดี

ดิน/สภาพอากาศที่เหมาะสม
เป็นพืชที่ชอบแดด ง่ายต่อการดูแลรักษา ปลูกได้กับดินทุกสภาพ

คำแนะนำในการปลูก
ใช้เมล็ดหว่านห่างๆ บนแปลงที่ไถแล้ว หรือปลูกเป็นแถวยาวให้หยอดเมล็ด 3-4 เมล็ดต่อหลุม จากนั้นเมื่อต้นกล้ามีใบจริงสองใบค่อยถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2 ต้น

ระยะห่างระหว่างต้น x แถว    60ซม. x 80 ซม.  เหมาะที่จะปลูกแปลงกลางแจ้ง กรณีบางบ้านมีเนื้อที่จำกัดอาจจะปลูกหรือหว่านในกระถางได้โดยปลูกแค่ 1 ต้นพอแต่ต้นพืชต้องได้รับแสงแดดเพียงพอ

การดูแลและบำรุงรักษา
การให้ปุ๋ย ครั้งที่ 1,2 เมื่อต้นพืชอายุได้ 40 วัน , 80 วัน ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้ว (ให้สังเกตพืชด้วย การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้พอเหมาะกับพืชไม่ควรให้แห้งหรือแฉะมากเกินไป (ให้คอยสังเกตที่ดินปลูก)

โรค – แมลง    กรณีโรคยังไม่พบ แต่จะมีแมลงมารบกวนเจาะกินเมล็ดและใบบ้างเล็กน้อย

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว     อายุการเก็บเกี่ยวประมาณฝักสด 70-80 วัน หลังปลูก

การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทำพันธุ์ต่อไป
เมื่อกระเจี๊ยบแดงอายุ 180 วัน ก็สามารถทยอยเก็บได้เรื่อยๆ จนหมดต้น โดยเลือกตัดดอกที่มีขนาดใหญ่ก่อน แล้วนำมาคว้านเอาเมล็ดออก ส่วนเนื้อสามารถนำไปตากทำชาหรือแยมกระเจี๊ยบได้ ส่วนเมล็ดให้นำไปตากแดด 3-4 แดด ให้แห้ง เมื่อแห้งให้เอาใส่ในกระสอบแล้วขึ้นเหยียบไปมาเมล็ดก็จะหลุดออกจากกระเปราะ แล้วก็นำออกมาทำความสะอาดโดยการใช้กระด้งผัดเอาเศษละอองฝุ่นต่างๆและเมล็ดที่ไม่ดีออกให้หมด แล้วค่อยเก็บใส่ถุงกระดาษและเขียนชื่อและวันเดือนปีที่เก็บแล้วพับใส่ในถุงพลาสติกเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาอัตราการงอกและลดการหายใจของเมล็ดพันธุ์ให้น้อยที่สุด จะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้นานเกิน 2 ปีขึ้นไป

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน