บริการเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน บนสมาร์ทโฟน

                 สามารถเลือกหมายเลขขึ้นต้นพื้นที่ได้ เช่น กรุงเทพ 02 เชียงใหม่ 053 ภูเก็ต 076 เป็นต้น

                 ใช้ควบคู่บนมือถือสมาร์ทโฟนได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทั่วโลก

                 ไม่ต้องเดินสาย จึงสามารถใช้โทรออกและรับสาย ได้ทุกทีทั่วโลก

                 ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์บ้าน กรณีใช้ผ่าน appication หรือ PC

                  สามารถโอนสายไปยังหมายเลขอื่นๆ ได้ทุกระบบ

                  เหมาะสำหรับ office เสมือน ร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจ sme ,

                   สถานที่ตั้งห่างไกลจากชุมสายพื้นฐาน หรือประยุกต์เข้ากับหน่วยงาน หรือองค์กรของคุณ เพื่อลดค่าใช้จ่าย 

 

สมัครสมาชิค ฟรี

วิธีการใช้งาน ASP2call และอัตราค่าบริการติดตั้งและดำเนินการ

 

 

 • ASP2call plus แบบเติมเงิน

  • ซื้อหรือเติมเงิน 100 บาท มีอายุการใช้งาน 60 วัน
  • ซื้อหรือเติมเงิน 200 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน
  • ซื้อหรือเติมเงิน 300 บาท มีอายุการใช้งาน 365 วัน

  หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการสามารถสะสมวงเงิน และจำนวนวันได้ไม่จำกัด โดยต้องเติมเงินเพื่อใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จำนวนวันหมด หากไม่เติมภายในกำหนด 30 วัน ระบบจะยกเลิกหมายเลขโดยอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มนับจำนวนวันคงเหลือตั้งแต่วันที่ได้มีการเติมเงินเข้าระบบ

   

  พิเศษ!! โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ASP2call plus prepaid พร้อมซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ Cisco SPA112 (จนกว่าสินค้าจะหมด)

  • Silver 2,200 บาท : ซื้อหรือเติมเงิน 500 บาท รับเพิ่ม 500 บาท

  ใช้งานได้ 90 วัน

  • Gold 2,700 บาท : ซื้อหรือเติมเงิน 1,000 บาท รับเพิ่ม 1,000 บาท

  ใช้งานได้ 200 วัน

  • Platinum 3,700 บาท : ซื้อหรือเติมเงิน 2,000 บาท รับเพิ่ม 2,000 บาท

  ใช้งานได้ 400 วัน

  ช่องทางสมัครใช้บริการ ASPcall plus แบบเติมเงิน

  Download ใบคำขอใช้บริการ ASP2call plus prepaid

  Download ใบคำขอเปลี่ยนแปลงบริการ

   

  ช่องทางการเติมเงิน

  • สำนักงานบริการลูกค้า กสท
  • ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Link (สำหรับ Smartphone ระบบ Android)
  • ผ่านทางเวปไซต์ link.catnextgen.com (ชำระผ่านบัตรเครดิต)
  • ผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills
  • ผ่านบัตรเครดิต ดาวน์โหลดคู่มือการเติมเงินผ่านบัตรเครดิต 
  • ผ่านบัญชีธนาคาร ดาวน์โหลดคู่มือการเติมเงินผ่านบัญชีธนาคาร

   ลักษณะบริการ

   เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over Internet Protocol

   (VoIP) แบบมีเลขหมาย สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เหมาะสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ สามารถใช้เลขหมาย ASP2call plus โทรออกและรับสายเข้าได้ทุกที่เสมือนอยู่ในประเทศ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงจากการใช้บริการ International Roaming บนมือถือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ปลายทางประเภทต่างๆ เช่น ATA, IP Phone หรือ mobile application ของ CAT ที่ชื่อว่า Link ก็ได้ โดยสามารถเลือกใช้บริการแบบจดทะเบียนรายเดือนหรือแบบเติมเงินตามความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ใช้บริการ

   หมายเหตุ : คุณภาพขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตต้นทาง

                    สามารถเลือกหมายเลขขึ้นต้นพื้นที่ได้ เช่น กรุงเทพ 02 เชียงใหม่ 053 ภูเก็ต 076 เป็นต้น

                    ใช้ควบคู่บนมือถือสมาร์ทโฟนได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทั่วโลก

                    ไม่ต้องเดินสาย จึงสามารถใช้โทรออกและรับสาย ได้ทุกทีทั่วโลก

                    ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์บ้าน กรณีใช้ผ่าน appication หรือ PC

                     สามารถโอนสายไปยังหมายเลขอื่นๆ ได้ทุกระบบ

                     เหมาะสำหรับ office เสมือน ร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจ sme , สถานที่ตั้งห่างไกลจากชุมสายพื้นฐาน หรือประยุกต์เข้ากับหน่วยงาน หรือองค์กรของคุณ เพื่อลดค่าใช้จ่าย

      

    

   วิธีการใช้งาน

   • โทรไปยังปลายทางภายในประเทศไทย : กดเลขหมายในประเทศทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง เช่น 02, 038, 08 
   • โทรออกสายนอกไปต่างประเทศ : กดรหัส 009 ตามด้วยรหัสประเทศและเลขหมายปลายทาง
   • อัตราค่าใช้บริการ

    

    

   ASP2call plus แบบรายเดือน

   ค่าธรรมเนียมรายเดือน 200 บาท/เลขหมาย

   พิเศษ!! โปรโมชั่นค่าธรรมเนียม 200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถใช้เป็นค่าโทรได้ 200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

    

   แบบฟอร์มสมัครใช้บริกาASPcall plus แบบรายเดือน

   Download ใบคำขอใช้บริการ ASP2call plus

   Download ใบคำขอเปลี่ยนแปลงบริการ

    

   สมัครใช้บริการได้ที่

   • สำนักงานบริการลูกค้า CAT ทั่วประเทศ
   • Allsolutions One  

   

  จุดเติมเงิน

  อัตราการเติมเงินและจำนวนวันใช้งาน

  • เติมเงิน 100 บาท มีอายุการใช้งาน 60 วัน
  • เติมเงิน 200 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน
  • เติมเงิน 300 บาท มีอายุการใช้งาน 365 วัน

      
       ผู้ใช้บริการสามารถสะสมวงเงิน และจำนวนวันได้ไม่จำกัด โดยต้องเติมเงินเพื่อใช้บริการภายใน 45 วัน นับตั้งแต่จำนวนวันหมด โดยหากไม่เติมภายในกำหนด 45 วัน ระบบจะยกเลิกเลขหมายโดยอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มนับจำนวนวันคงเหลือตั้งแต่วันที่ได้มีการเติมเงินเข้าระบบ
   

  โดยช่องทางที่สามารถเติมเงิน มีดังนี้
   
  1. สำนักงานบริการลูกค้า กสท
  2. Counter Service (เติมได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
  3. ผ่านบัตรเครดิต
  4. ผ่านบัญชีธนาคาร

  ดาวน์โหลดคู่มือการเติมเงินผ่านบัตรเครดิต

  ดาวน์โหลดคู่มือการเติมเงินผ่านบัญชีธนาคาร

    

  ASP  business fixed line

  บริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์สำนักงาน ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ หลากหลายรูปแบบการเชื่อมต

 

            ลักษณะบริการ

           บริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์สำนักงาน ที่ให้บริการครอบคลุม

           ทั่วประเทศ หลากหลายรูปแบบการเชื่อมต่อ ทั้งแบบ Analog, PRI (E1) และ

           SIP Trunk สามารถเลือกใช้เลขหมายเดี่ยว หรือเลขหมายแบบ DID โทรได้

           ทั้งในและต่างประเทศ กับอัตราค่าบริการที่ประหยัดและคุ้มค่า พร้อมการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

0 แชร์

คอมเมนต์   

0 #2 download kiss918 2563-08-28 02:47
Hello everyone, it's my first pay a visit at this web page, and
post is really fruitful designed for me, keep upp posting such
posts.

Visit my homepage :: download
kiss918: http://www.poetry.pe.kr/guest/1101
อ้างอิง
0 #1 Jasa pelet 2563-01-03 21:30
I am actually happy to glance at this webpage posts which consists of tons
of valuable facts, thanks for providing these statistics.
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน